ADMINISTRACJA CMENTARZA

Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.

W imieniu proboszcza za ład i porządek na cmentarzu odpowiada Pan Piotr Źwiernicki, który pełni funkcję grabarza tel. 84 616 40 49.