Ruch Światło – Życie

Spotkania formacyjne odbywają się:

– w każdy piątek po Mszy wieczornej