Niedziela witej Rodziny… Na chwa Nowonarodzonego

W Uroczysto witej Rodziny 27.12.2015r w Naszej Parafii wystpi zesp wokalny ?Canto?, ktry dziaa przy Gminnym Orodku Kultury w Starym Zamociu od czerwca 2010 r. Kierownikiem zespou jest Pani Maria Kiszka a funkcj instruktora peni Andrzej Franczuk. Zesp uwietnia uroczystoci gminno-parafialne (doynki, odpusty, uroczystoci patriotyczne), uczestniczy w konkursach, przegldach, festiwalach, daje koncerty. Repertuar ma bardzo bogaty i rnorodny.

Czytaj wiecej „Niedziela witej Rodziny… Na chwa Nowonarodzonego”

Msza Pasterska

Rekolekcje Adwentowe 2015 r.

W dniach 17 ? 19 grudnia odbyy si w naszej Parafii rekolekcje adwentowe pod hasem „Odpuszczaj ci si twoje grzechy”.

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny w kociele

Czytaj wiecej
adwent

?Marana tha, przyjd Jezu Panie,
w swej chwale do nas zejd!
? Adwent zaczyna si w niedziel po uroczystoci Chrystusa Krla. Trwa on od 23 do 28 dni, z ktrych cztery zawsze s niedzielami, koczy si wigili Boego Narodzenia, ktra niekiedy zbiega si z czwart niedziel Adwentu. Adwent rozpoczyna si od pierwszych nieszporw pierwszej niedzieli Adwentu, a koczy si pierwszymi nieszporami Boego Narodzenia. Rozpoczyna on take nowy rok liturgiczny w kociele, a zarazem wzywa nas do gbszej refleksji nad wasnym yciem i drog ktr idziemy. Z serca wyrywa si woanie: ?Przyjd, Panie Jezu, nie opniaj si?. Dobiega gos wielkiego pragnienia spotkania si ze Zbawc: ?Niebiosa, ros spucie nam z gry, Sprawiedliwego wylejcie chmury??.

Czytaj wiecej „Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny w kociele”